• Home
  • /
  • Tag Archives:  กินเจภูเก็ต
Phuket Vegetarian Festival

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต หรือที่คนภูเก็ตเรียกกันว่า “กินเจ (เจียะฉ่าย)” เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสืบทอดกันมาเนินนาน จัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน โดยพิธีสำคัญซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ก็คือ การยกเสาโกเต้งของแต่ละศาลเจ้า ซึ่งทำขึ้นเพื่อเป็นการอัญเชิญเทพเจ้า “ยกอ๋องซ่งเต่” (พระอิศวร) และ “กิ๋วอ๋องไต่เต่” (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) มาเป็นประธานในพิธี และจะนำตะเกียง 9 ดวงผูกไว้บนเสาโกเต้ง     ส่วนใหญ่ชาวภูเก็ตจะร่วมพิธีถือศีลกินผัก โดยการไปไหว้พระขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลตามศาลเจ้า และชมขบวนแห่เทพเจ้าของแต่ละศาลเจ้าในแต่ละวัน ส่วนพิธีอื่นๆ อาทิเช่น พิธีโก้ยโห้ย (ลุยไฟ), พิธีอัญเชิญลำเต้า – ปักเต้า (เทวดาผู้กำหนดเวลา เกิด และ ตาย), ขึ้นบันไดมีด หรือ พิธีโก้ยห่าน (สะเดาะเคราะห์) เป็นต้น แต่ละศาลเจ้าก็จะประกอบพิธีกรรมของแต่ละที่แตกต่างกันไป ซึ่งภายใน 9 วันนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัด (แต่จริงๆปัจจุบันขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนว่าจะกินผักกี่วัน)     นอกจากเรื่องของพิธีกรรมต่างๆแล้ว เรื่อง อาหารเจ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก…