coral conservation

โครงการ “ประชาสัมพันธ์รวมพลังรักษ์หาด”

โรงแรมถาวรบีชวิลเลจร่วมกับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต และกรมทรรพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการวิจัยบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ชายหาดได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น SmartbeachPhuket เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมถาวรบีชวิลเลจแอนด์สปารีสอร์ท เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ้งเน้นที่กลุ่มเยาวชนเป็นหลัก ในกิจกรรมได้มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ อาทิเช่น โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ฯลฯ เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบริเวณชายหาด และดำน้ำดูประการังน้ำตื้น และร่วมรับประทายอาหาร ของหวานและเครื่องดื่มที่โรงแรมให้การสนับสนุน    

56789